HGT MEDIA
HGT MEDIA

CINEMATOGRAPHYSản xuất và hậu kỳ phim 4K - Post production

Phim quảng cáo - TV Commercials

Phim ca nhạc - MV Music video

Phim nghệ thuật - Video clip art

Phim điện ảnh - CinemaPhim điện ảnh Kẻ Đào Mồ.

Phim Con Đường Giác Ngộ đoạt giải nhất quốc tế .

Các video clip của HVT studio đã thực hiện

HGT MEDIA

MEDIA PRODUCTION HOUSE


Sản Xuất Phim & Ảnh

Quảng Cáo

Truyền Hình

Điện Ảnh


HGT MEDIADirector: Hồ Văn Trọng
Đạo diễn&diễn viên:Công Hậu 0916906969

số 12 đường 12-Trần Não

P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM

Tel: 096 239 9988

hvtstudios@gmail.com

www.HGTmedia.com