HGT MEDIA
HGT MEDIA

VIDEOGRAPHY - CINEMATOGRAPHYSản xuất và hậu kỳ phim 4K - Post production

Phim quảng cáo - TV Commercials

Phim ca nhạc - MV Music video

Phim nghệ thuật - Video clip artCác video clip của HVT studio thực hiện

HGT MEDIA

MEDIA PRODUCTION HOUSE


Sản Xuất Phim & Ảnh

Quảng Cáo

Truyền Hình


HGT MEDIADirecter: Hồ Văn Trọng
Đạo diễn,diễn viên: Công Hậu
D.O.P: Calvin Au

số 12 đường 12-Trần Não

P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM

Tel: 096 239 9988

hvtstudios@gmail.com

www.HGTmedia.com