HGT MEDIA
HGT MEDIA
HGT MEDIA

Một số hình ảnh báo chí do HVT Studio thực hiện
Các video clip của HVT studio thưc hiện


Phim Con Đường Giác Ngộ (đoạt giải nhất liên hoan phim quốc tế Vesak 2014)
Cám ơn sự giúp đỡ & hổ trợ HVT studio trong thời gian qua

Một số hình của HVT Studio thực hiện

HGT MEDIA

MEDIA PRODUCTION HOUSE


Sản Xuất Phim & Ảnh

Quảng Cáo

Truyền Hình


HGT MEDIADirecter: Hồ Văn Trọng
Đạo diễn,diễn viên: Công Hậu
D.O.P: Calvin Au

số 12 đường 12-Trần Não

P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM

Tel: 096 239 9988

hvtstudios@gmail.com

www.HGTmedia.com