HGT MEDIA
HGT MEDIA

PHOTOGRAPHY


Chụp hình quảng cáo - Advertising shot

Chụp hình thời trang - Fashion shots

Chụp hình nghệ thuật - Art shots

Chụp hình sáng tạo - Creative shots

HGT MEDIA

MEDIA PRODUCTION HOUSE


Sản Xuất Phim & Ảnh

Quảng Cáo

Truyền Hình

Điện Ảnh


HGT MEDIADirector: Hồ Văn Trọng
Đạo diễn&diễn viên:Công Hậu 0916906969

số 12 đường 12-Trần Não

P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM

Tel: 096 239 9988

hvtstudios@gmail.com

www.HGTmedia.com